Om L&M Consulting

Har I behov får at stå stærkere i konkurrencen ift. kunderne og markedet? Bliv udfordret på jeres måde at drive virksomhed på.

 

Konsulentbistand

Har I problemer ift. ledelse, udvikling, konflikter, implementering af strategien, så få kvalificeret bistand. Se hvilke løsninger vi kan bistå jer med.

 

Kurser 

Tag springet. Vi imødekommer seriøst jeres behov for udvikling. Kurser i ledelse, teamudvikling, innovation, konflikthåndtering, forhandlingsteknik.

 

Analyser og profiltest

Få indsigt og bliv skarpere. Få lavet en personlig profiltest eller virksomheds- analyse. Få klarhed over styrker og udviklingsmuligheder.