L&M Consulting - Leadership & Management

Sådan bliver jeg en kompetent proces- og organisationskonsulent

Dette forløb vil konkret fokusere på at udvikle dine kompetencer som proces- og organisationskonsulent. Kursusrækken på 25 kursusdage vil give dig dyb indsigt i rollen som konsulent.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, og vil være bygget op omkring:
A) Internat moduler hvor vi arbejdere i dybden i laboratorieform.
B) Personlig udviklingsmoduler.
C) Projektmoduler.

Uddannelsen drives af meget erfarne konsulenter.
 
På kursusmodulerne vil du får indsigt i:
 • Rollen som professionel konsulent.
 • Hvad er god proceskonsultation?
 • Organisationspsykologi og organisationsdesign.
 • Strategier for intervention i organisationer og afprøvning af disse i praksis.
 • Etik i konsulentarbejdet.
 • Hvordan laves den gode psykologiske og praktiske kontrakt med klienten / opdragsgiveren / kunden.
 • Forskellige arbejdsmetoder i konsulentarbejdet, som afprøves i praksis.
 • Det professionelle refleksionsrum i praksis.
 • Arbejdet med grænsesætning og grænsevogtning i konsulentarbejdet.
 • Hvad forsås med den primære- og sekundære opgave?
 • Viden om og træning af konsulentværktøjer i arbejdet.
 • Hvad kræves af konsulenten personligt for, at kunne være konsulent?
 • Hvordan laver konsulenten gode analyser, så man undgår at være "en brik i et spil"?
Andre og relevante temaer vil indgå alt efter deltagernes interesser og forudsætninger for konsulentarbejdet.

Kontakt os angående tilbud eller yderligere information om dette kursus via vores kontaktformular.

L&M Consulting Aps · Rædershus, Allégade 2 · 8700 Horsens · M: +45 2612 5702 · E: o#j#%%lm##-co#ns#ul#tin#g.d#k